De toepassing van de Watucab-techniek voor de installatie van kabelverbindingen leidt tot minder hinder aan de omgeving, verlaagt het risico op beschadiging van de kabels en biedt de mogelijkheid om langere kabellengtes te installeren in vergelijking met de traditionele aanlegmethodes.

 

De aanleg van nieuwe kabelverbindingen wordt steeds complexer, vooral in stedelijke gebieden waar al veel bestaande boven- en ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Deze projecten hebben daardoor vaak een grote impact op de omgeving. Ook in buitenstedelij- ke gebieden zijn er veel hindernissen te overwinnen. A.Hak is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe innovatieve manieren van installatie, die minder belastend zijn voor het milieu en de omgeving. Watucab is zo’n innovatie.

 

Het is een techniek waar met waterdruk kabels kunnen worden geïnstalleerd in mantelbuizen. Mantelbuizen kunnen over een lange lengte aan elkaar worden gekoppeld (bijvoorbeeld tussen gestuurde boringen), waarna in één handeling de kabels met Watucab in de mantelbuizen kunnen worden aangebracht.

De Watucab-techniek is vooral interessant voor kabelinstallaties in situaties waar er veel hindernissen zijn of in complexe situaties, zoals bijvoorbeeld de installatie van lange kabel- lengtes in stedelijk en niet stedelijke gebieden. Zelfs offshore-installatie van export- en 

arraykabels voor offshorewindparken is mogelijk met deze techniek.

 

 
Vergelijking

Bij een traditionele kabelinstallatie wordt gebruikgemaakt van een lier, waarbij de kabel ‘droog’ wordt voorgetrokken door de vooraf gegraven kabelsleuf of door een mantelbuis. Bij Watucab wordt de lier volledig achterwege gelaten en wordt een zogenoemde ‘pig’ aan de voorzijde van de kabel aangebracht. De ‘pig’ wordt met een trekkop (bij hoogspannings- kabels) of kabelvlieter (bij middenspannings- kabels) verbonden met de kabel. De ‘pig’ is rondom voorzien van meerdere ringen met lamellen, waartegen de waterdruk wordt opgebouwd. Nadat de ‘pig’ in de mantelbuis is geplaatst, wordt met waterdruk de ‘pig’ vooruitgeduwd en de hieraan verbonden kabel meegetrokken.

 

Voor het intredepunt van de mantelbuis wordt een ‘pusher’ (een soort kabeltransporteur) geplaatst, die de kabel ondersteunt en de mantelbuis in duwt. Dit proces heet Water- PushPulling. Naast WaterPushPulling heeft Watucab nog een tweede interessante toepassing, te weten FreeFloating. Bij FreeFloating wordt, wanneer een kabel bijna volledig in de mantelbuis is ingebracht, een tweede ‘pig’ op het uiteinde van de kabel geplaatst. Door wederom waterdruk te gebruiken, wordt nu de volledige kabel door de mantelbuis getransporteerd.  FreeFloating biedt dus de mogelijkheid om kabels over een langere afstand door de mantelbuis te transporteren. Wanneer je vooraf mantelbuizen in de kabelroute aanbrengt (dat kan in kleine secties, zodat dit een zo klein mogelijke impact geeft op de omgeving) en met elkaar verbindt, dan zou je ook vanuit één centrale locatie alle kabels kunnen installeren, wat de veiligheid in het project ten goede komt.

 
Hazerswoude

A.Hak heeft Watucab voor het eerst in de Benelux met succes toegepast in het 20kV- project Alphen aan den Rijn-Hazerswoude, in samenwerking met zijn klant Liander. De nieuwe 20kV-kabeltracés in dit project lopen dwars door gebieden met woningbouw, industrie en een natuurgebied en de installatie van de kabels moest plaatsvinden langs drukke wegen. In het project zijn door A.Hak diverse horizontaal gestuurde bundelboringen uitgevoerd op diverse locaties, om hiermee hindernissen in het tracé te passeren.

 

In twee tracédelen van het project zijn de mantelbuizen van meerdere gestuurde boringen met elkaar verbonden, waardoor er een totale installatie- lengte is gecreëerd van respectievelijk circa 1080 en 740 m. De mantelbuizen tussen de gestuurde boringen zijn in open ontgraving in korte secties aangebracht, zodat dit ook zo min mogelijk hinder heeft gegeven in de omgeving. Nadat de mantelbuizen waren gekoppeld tot de hiervoor genoemde lengtes zijn de 20kV-kabels met een 630 mm2 aluminium geleider met behulp van Watucab een voor een in de mantelbuizen aangebracht vanuit een voor het personeel veilige locatie. Bij de installatie in de mantelbuis is 2,5 tot 3 m3 water gebruikt, die is aangevoerd vanuit lokaal (gefilterd) oppervlaktewater. De waterdruk, snelheid van de pushers worden geregeld op de Watucab-unit. Op de unit worden ook de waterdruk en invoersnelheid geregistreerd, zodat er goede controle is van het proces.

 

 

 
Mogelijkheden en voordelen

A.Hak ziet vele nieuwe toepassingsmogelijk- heden voor de installatie van midden- en hoog- spanningskabelverbindingen. Deze techniek heeft vele uitvoerings- en veiligheidsvoordelen ten opzichte van de traditionele kabelinstalla- tie met behulp van een lier.

We zetten de voordelen nog even op een rij:

  • Toepasbaar in stedelijke en niet-stedelijke gebieden met veel hindernissen en complexe situaties;

  • Installatie van lange kabellengtes is moge- lijk, zowel in midden- als hoogspanning (tot zelf 380kV-kabels met grote geleiders), met minder mofverbindingen;

  • Hogere productie: installatie van drie kabelsecties met circa 2 km lengte per dag is mogelijk;
  • Er is minder kans op beschadiging van de kabels bij de installatie: met Watucab wordt de kabel één keer ingevoerd in de mantel- buis en één keer op de eindpositie gebracht;
  • De kabels liggen in mantelbuizen, die een hoge bescherming bieden. Bovendien kan de kabelverbinding later qua transportca- paciteit worden opgewaardeerd: de ‘oude’ kabels kunnen worden verwijderd en door nieuwe kabels met grotere capaciteit worden vervangen. De ‘oude’ kabels kunnen dan ook weer worden hergebruikt in een andere verbinding of gerecycled;
  • Aanleg van mantelbuizen in kleine secties geeft minder hinder aan de omgeving
  • Watucab FreeFloating biedt de mogelijkheid om de kabels over een lange afstand te transporteren. Hiermee is het mogelijk om vanuit één centrale (en veilige) locatie alle kabels te installeren, wat de veiligheid in het project te goede komt.

 

A.Hak biedt zeer uitgebreid services van design & engineering tot complete projectuitvoering door specialisten met meer dan dertig jaar ervaring in kabelaanleg en eigen materieel. Het bedrijf staat samen met zijn klanten voor de best mogelijke en veiligste projectoplossin- gen en uitvoering hiervan.