Privacy & Cookies

H.M.S. Machines B.V., gevestigd aan Marconistraat 113 2809 PG Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

H.M.S. Machines B.V.

Marconistraat 113
2809 PG Gouda
0182 69 69 39

K.v.K.  Rotterdam 24288007

 

L. Poppelier is de Functionaris Gegevensbescherming van H.M.S. Machines B.V. Zij is te bereiken via administratie@hms-machines.nl.

 


Persoonsgegevens die wij verwerken middels deze website

H.M.S. Machines B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op deze website of via correspondentie en telefonisch contact)
 • Gegevens over uw activiteiten binnen onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@hms-machines.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

H.M.S. Machines B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren
 • H.M.S. Machines B.V. analyseert uw gedrag (anoniem) op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 


Geautomatiseerde besluitvorming

H.M.S. Machines B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van H.M.S. Machines B.V.) tussen zit.

 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

H.M.S. Machines B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Voor offerteaanvragen en contactformulierien:

 • Personalia: om de offerteaanvraag te kunnen koppelen aan een persoon en firma.
 • Telefoonnummer en e-mail: om uw aanvraag te kunnen behandelen en de aanvrager te kunnen contacteren hierover.
 • Plaats: om te kunnen bepalen of onze producten geografisch gezien voor u beschikbaar zijn.
 • Bewaartermijn: 2 maanden

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

H.M.S. Machines B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

H.M.S. Machines B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. H.M.S. Machines B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 


Cookies die wij verzamelen:

 • Cookie: HMS Unique Session Identifier
  Naam: hms-sid
  Functie: Een unieke, voor u gegenereerde, code met als doel u te kunnen onderscheiden van andere bezoekers in ons offerteaanvraagsysteem.
  Bewaartermijn: 24 uur

 • Cookie: Lepton Unique Session Identifier
  Naam: lep0000sessionid
  Functie: Een unieke, voor u gegenereerde, code met als doel de beveiliging van onze website te waarborgen.
  Bewaartermijn: 2 uur

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: _ga
  Functie: Het kunnen bijhouden van bezoekersstatistieken en op basis daarvan onze website te optimaliseren
  Bewaartermijn: 14 maanden

 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H.M.S. Machines B.V..


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@hms-machines.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. H.M.S. Machines B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

H.M.S. Machines B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@hms-machines.nl.

H.M.S. Machines B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (hms-machiens.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (onze server); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Heeft u vragen?
Vraag het Dennis!