Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van kabels en leidingen, montage van elektra en glasvezelkabels en gestuurde boringen. Van de Beek Kabels en Leidingen uit Neerijnen realiseert al sinds 1977 projecten waar kabels en leidingen gelegd of getrokken moeten worden. Het familiebedrijf heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en innoveert voortdurend. “Allemaal in het belang van onze klanten, die graag zien dat hun projecten goed verlopen en op tijd gereed zijn”, verklaart Arie van de Beek. Van de Beek doet al meer dan 25 jaar succesvol zaken met HMS Machines uit Gouda. Het nieuwste ‘wapenfeit’ van HMS Machines draagt de naam ‘WATUCAB’. Het is geen toeval dat wij deze machine, die op waterkracht elektrakabel door buizen stuwt, als eerste bij Van de Beek aantreffen. “Wij zijn altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en werken graag met de allernieuwste middelen. WATUCAB vult bij ons de traditionele wijze van kabels trekken en glasvezel blazen op een mooie manier aan.”

 

Arie van de Beek: “We zijn niet volume gedreven, maar kwaliteit gedreven. Daarmee kunnen we onze bestaande positie in de markt nog steviger verankeren. WATUCAB helpt ons daarbij.”

 

Niet trekken maar duwen

“Het grote voordeel van de WATUCAB is dat de kabel door de buis geduwd wordt, zeg maar voortgestuwd, op waterkracht. Dat levert nauwelijks belasting op de kabel zelf, in tegenstelling tot het trekken aan de kabel met een lier”, legt Arie uit. “Met WATUCAB reduceren we bovendien omgevingshinder. Een goed voorbeeld: een kabeltracé van 2 kilometer doe je normaal gesproken gefaseerd, afhankelijk van de kabellengte die je verwerkt. Daarvoor moet de lengte die op de haspel zit wel in één keer open gegraven en geboord worden, wanneer je werkt met een lier in een sleuf. 

 

 

Met WATUCAB wordt de kabel volledig in mantelbuis aangebracht. Op het tracédeel tussen eventuele boringen wordt nu dus ook mantelbuis aangebracht. Indien nodig kan de hiervoor benodigde sleuf dagelijks worden dichtgemaakt. Dit zorgt voor een enorme reductie van de omgevingshinder.”

 

Een kijkje in één van de loodsen van Van de Beek.

 

Een ander groot voordeel is dat de kabel nauwelijks wrijving van de buis ondervindt, omdat er een waterfilm tussen de kabel en de buiswand zit. “Er wordt dus veel minder aan de kabel getrokken en de kabel ondervindt nagenoeg geen wrijving. De krachten op de kabel zijn dus significant minder dan bij de traditionele werkwijze. Daardoor blijft de kabel optimaal beschermd en voorkom je potentiële schade aan de kabel die gerepareerd of wellicht vervangen dient te worden. Je snapt dat de energiebeheerder daar erg blij van wordt. Een reparatie in de vorm van lassen is kostbaar en elke las is een potentiële zwakke schakel in het stroomnet.”

 

Hoe lang wil je de kabel hebben?

WATUCAB maakt het mogelijk om langere kabels aan te brengen dan traditioneel het geval is. Arie: “De totale lengte van de kabel die op de haspel past is nu de beperkende factor geworden. De waterpomp levert namelijk een continue druk, die gerelateerd is aan wat de buis kan hebben. Je kunt kabel blijven invoeren, tot lengtes van circa 2 kilometer.” Een ander bijkomend voordeel is dat met het gebruik van WATUCAB er minder operators nodig zijn. “In deze tijd van ‘handjes te kort’ is dat een zeer welkome bijkomstigheid”, schetst Arie. “Tel je alle factoren bij elkaar op, dan is het pure winst onder aan de streep. Langere kabels in één keer, minder lasverbindingen, minder kans op kabelschade en dan ook nog eens kunnen beschikken over waardevolle data die de computer van de WATUCAB genereert. Onze verwachtingen van deze nieuwe machine zijn hoog.”

Grensoverschrijdend testen

Van de Beek voert op eigen initiatief testen uit op de apparatuur die er gebruikt wordt. “We hebben een testtracé aangelegd met diverse boringen, waarbij we een middenspanningskabel door een mantelbuis voerden. In het tracé bevinden zich extreme bochten, die je bijna nooit in de praktijk zult tegenkomen. Er zit in dit tracé een transparant stuk buis, dat zicht biedt op het stuwingsproces. Onze engineeringsafdeling heeft samengewerkt met Willem Griffioen van Plumett, het moederbedrijf van HMS Machines. Samen is het testtraject vormgegeven en zijn de testen gedaan. We hebben al een klus in petto voor de WATUCAB en onze opdrachtgever komt met eigen ogen aanschouwen hoe goed deze methode werkt.”

 

Total Cost of Ownership daalt

“We werken als al meer dan 25 jaar in goed partnerschap met Van de Beek Kabels en Leidingen”, zegt Friso Talsma van HMS Machines. “Wij zijn min of meer ‘hofleverancier’ in Neerijnen en werken intensief samen om de markt voor het aanbrengen van kabels en leidingen naar een hoger niveau te tillen. Enerzijds om de opdrachtgevers maximaal te ontzorgen, anderzijds om gehoor te geven aan de steeds zwaardere eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld. Minder hinder is zo’n eis die alleen maar zwaarder zal worden. Minder schade aan de kabels is goed voor het economisch belang en het bieden van continuïteit aan de BV Nederland.”

 

Het pand op het bedrijfsterrein van Van de Beek Kabels en Leidingen in Neerijnen.

 

Op de vraag of werken met WATUCAB de kostprijs opdrijft, antwoordt Friso: “In tegendeel. Kijk je onder aan de streep, dan zul je zien dat door alle voordelen die dit nieuwe systeem biedt, de TCO (Total Cost of Ownership) daalt. Je kunt deze werkwijze niet vergelijken met het traditioneel trekken van kabels. Naast de totaal andere methodiek, loopt WATUCAB ook nog eens voorop als het gaat om het genereren van waardevolle data. De machine logt veel data en je kunt in ‘realtime’ zien hoe de kabel eraan toe is. De reden om WATUCAB als eerste bij Van de Beek te introduceren, is niet alleen vanwege onze goede relatie, maar zeker ook de testcapaciteit in Neerijnen.” Arie vult aan: “We hebben de techniek in huis om buizen op de centimeter nauwkeurig in te meten. Daarvoor gebruiken we een gyro die we door het tracé trekken en de ligging centimeter nauwkeuring logt. De tracédata voeden we vervolgens in de computer van de WATUCAB, die aan de hand daarvan berekent hoeveel water er nodig is.” Friso: “De datadump van WATUCAB is 100% compatible met de Jet Planner software. De uitkomst is geen schatting meer, maar accurate ‘as built’ gegevens.” Daar voegt Arie aan toe: “Dit is tot nu toe de meest intelligente en gecontroleerde manier van kabels installeren die we ooit gezien hebben. We reduceren hiermee ook de afstemmingsmomenten, je installeert de kabel namelijk in één keer.”

 

Pure waterkracht.

 

WATUCAB draagt bij aan de klantbelofte

Tot besluit zegt Arie: “Het gaat Van de Beek Kabels en Leidingen helemaal niet om het vergroten van ons marktaandeel. Waar het bij ons wel om draait, is het waarmaken van onze beloften aan de klanten. We zijn niet volume gedreven, maar kwaliteit gedreven. Daarmee kunnen we onze bestaande positie in de markt nog steviger verankeren. WATUCAB helpt ons daarbij.”