Terug

WHITEPAPER: Ben je bekend met alle facetten van kabelblazen?

Deze Whitepaper verschaft je alle benodigde basiskennis omtrent kabelblazen.

 

Topics:

-De basisbeginselen van kabelblazen (glasvezelkabel)

 

-Transport van de glasvezelkabel

 

-Het gebruik van de haspelwagen

 

-Het kiezen van de meest geschikte inblaasmachine (blazen)

 

-Het kiezen van de juiste compressor

 

-Hoe voorkom je stilstand en schade op een project

 

 

 

De basisbeginselen van kabelblazen (glasvezelkabel) 

Glasvezelkabels worden geblazen om een verbinding te maken tussen twee aansluitpunten in een datanet. Er kan op twee manieren gewerkt worden om de kabel onder de grond te krijgen, dat kan sleufloos, door middel van een boring met daaropvolgend het aanbrengen van een buis, of door middel van het graven van een sleuf, een open werkwijze, waarbij de buis in de sleuf wordt gelegd. Deze laatste methode wordt het meest toegepast.

 

Zodra in beide gevallen het tracé gemaakt is, moet de glasvezelkabel erin. Er is een aantal types glasvezelkabel: een hoofdglasvezelkabel, met verschillende doorsnedes, een glasvezelkabel die loopt van halfstation naar halfstation (de bekende groene kasten op het maaiveld), met verschillende kleinere doorsnedes ten opzichte van de hoofdkabel en tenslotte de glasvezelkabels die aftakken naar de gebruiker, vanuit de POP (Point of Presence) kasten. (Fibre to the home, fibre to the office). Deze komen vanaf ongeveer 1 mm doorsnede, dit zijn microkabels.

 

Transport van de glasvezelkabel

Vanuit het haspel op de haspelwagen wordt de glasvezelkabel aangevoerd, de inblaasmachine in. Daar wordt de kabel mechanisch getransporteerd, de buis in. Het is van groot belang dat deze buis schoon is. In de voorbereidende fase heb je de buis dan ook schoongemaakt door er een spons met 14 bar luchtdruk doorheen te blazen, om het eerste vuil te verwijderen. Daarna wordt er opnieuw een spons door de buis geblazen, ditmaal met lubricatie.

 

Daarna wordt er op nieuw een spons door de buis geblazen, om het smeermiddel te verdelen. Als laatste blaas je wederom een spons met lubricatie door de buis. De glasvezelkabel wordt door de inblaasmachine machinaal de buis ingevoerd, waarbij er op 14 bar lucht meegeblazen wordt. Doordat de glasvezelkabel omgeven is door perslucht, wordt lokaal de wrijving verminderd of opgeheven.

 

De glasvezelkabel ondervindt dus weinig tot geen mechanische weerstand, hetgeen zeer wenselijk is vanwege het delicate karakter van de glasvezel.

 

Het gebruik van de haspelwagen

De kabelhaspel wordt vanuit een haspelwagen afgerold. De keuze voor een type haspelwagen is afhankelijk van het formaat van de haspel en het soort kabel op de haspel. In de voorbereidingsfase is het belangrijk om de haspelwagen goed op te stellen. De uitvoer van de kabel dient zo recht mogelijk voor de invoer van de inblaasmachine te staan.

 

 

Het kiezen van de meest geschikte inblaasmachine 

Om de juiste inblaasmachine en de daarbij behorende aanpasdelen te kiezen, dienen er vooraf vragen te worden beantwoord: Welke diameter heeft de kabel, welke diameter heeft de buis, welke lengte heeft het tracé?

 

Pas als die vragen beantwoord zijn, kan er bepaald worden welke inblaasmachine en welke aanpasdelen geschikt zijn. Om voorbeelden te geven: een hoofdglasvezelkabel zal in de regel geblazen worden met een hydraulische inblaasmachine (bijvoorbeeld de Superjet), een glasvezelkabel die van POP naar POP loopt kan geblazen worden met een middelgrote pneumatische inblaasmachine (bijvoorbeeld de Minijet) en huisaansluitingen kunnen geblazen worden met een kleine pneumatische inblaasmachine (bijvoorbeeld de Microjet of de Ultimaz).

 

Het kiezen van de juiste compressor

Zeer belangrijk daarbij is om de juiste compressor in te zetten. De compressor voert niet alleen de lucht aan om de kabel in de buis te transporteren, maar drijft tevens met lucht de luchtmotor van de inblaasmachine aan.

 

De compressor moet 14 bar luchtdruk kunnen leveren, beschikken over een vochtafscheider om droge lucht te kunnen produceren en moet de lucht kunnen koelen voordat deze de buis ingaat) om condensatie van de lucht te voorkomen).

 

 

Hoe voorkom je stilstand en schade op een project

Alles begint met een goede voorbereiding. Dat betekent dat je eerst het tracé controleert en in kaart brengt. Er dient gecontroleerd te worden of de buis vrij van schade is en of deze van POP naar POP goed is aangesloten.

 

Daartoe dient een controle uitgevoerd te worden aan het einde van de buis, om te zien of de perslucht al dan niet met spons het eindpunt bereikt. Check of de haspel goed staat, controleer of de juiste aansluiting op de buis aanwezig is. Controleer alle luchtdicht seals en besteed extra aandacht aan de luchtdichtheid van de luchtkamer.

 

In de opstartfase van het kabelblazen dient er met beleid gewerkt te worden. Eerst moet ervoor gezorgd worden dat de glasvezelkabel op mechanische kracht van de motor voorbij de eerste koppeling komt. Dat wordt gedaan met beperkt motorvermogen. Daarna mag het toerental van de motor langzaam opgevoerd worden en kan er in etappes steeds meer lucht toegevoegd worden.

 

Wie schade en stilstand op het project wil voorkomen, boekt directe winst door in de voorbereidingsfase alles tot in de puntjes te regelen:

 

-Positioneer haspel, inblaasmachine en compressor goed

-Controleer de aansluitingen van de buis door aan het eind van de buis te checken op de uitvoer van perslucht

-Reinig en lubriceer de buis

-Start het blaasproces beheerst op door te beginnen met een gemotoriseerde invoer op beperkt vermogen en pas als de eerste koppeling gepasseerd is perslucht gedoseerd bij te voegen

 

Dat vraagt om de nodige investeringen in materieel, op koop of huurbasis. Deze investeringen vallen echter in het niet bij de kosten die kunnen optreden wanneer het project vastloopt, met in het ergste geval schade aan de glasvezelkabel tot gevolg. Daar komt bij dat een vastgelopen project, al dan niet met schade, het imago van het glasvezel installatiebedrijf schaadt. Ook dat kan potentieel geld kosten op termijn.